Sygnały białe, przeznaczone są tylko dla kierujących tramwajem lub innymi pojazdami komunikacji publicznej poruszającymi się po zarezerwowanych dla nich pasach ruchu.

Sygnał zielony lub czerwony w kształcie sylwetek pieszego (rys. 240) są przeznaczone tylko dla pieszych. Sygnały czerwony oznacza zakaz wejścia na jezdnię. Sygnał zielony zezwala na przechodzenie, przy czym sygnał zielony migający, oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i piesi są obowiązani jak najszybciej opuścić jezdnię.